Det originale dokument kan tilgås via link nederst på siden.

Nørresundby 01-02-2024

Aalborg Flugtskydningsforening

Med baggrund i den modtagne midlertidige skyde instruks, har AAFF vurderet
nødvendigt at opdatere vores procedure for skydning på anlægget.

Procedure for afvikling af skydning på foreningens baneanlæg
Gl. Hvorupvej 141
9400 Nørresundby

Helt overordnet er der ikke mulighed for at skyde til lerduer som enkelt person.


Medlemmer og gæster der kommer for at skyde til lerduer, skal henvende sig til
skranken i klubhuset. Personale vil orientere om de retningslinjer der sikrer rigtig og
sikker skydning på anlægget, under den midlertidige politiinstruks.


Som ekstra sikkerhed ændres program i foreningens betalingssystem, således man ved
skranken, skal bede om at få åbnet sit skydekort.
Dette sikrer at skytter ikke ved ankomst går direkte ud på banerne, uden at være
opdateret med seneste nyt om sikkerheden.


Videre stilles der krav til, at minimum er 1 person i gruppen, skal have en aktiv Flight
Radar 24 applikation kørende på sin smarth phone når der skydes til lerduer.

Når der konstateres indkommende fly på nabomatriklerne (inden kontakt med
anlægget), standses skydning til fly har passeret anlægget. Dette er gældende for
samtlige baner på anlægget.


NORDISK TRAP BANE

Da disse baner har manuelt og akustisk udkald af duer, er der følgende procedure.

MANUEL STYRING
Ved manuel udkast af lerduer er vedkommende der betjener fjernbetjeningen,
observatør for eventuel indkommende fly. Dette gælder for hele runden, uanset antallet
af skytter i pågældende runde.

AKUSTISK UDKALD
Ved start af runde er skytte 2 observatør for eventuel indkommende fly, mens skytte 1
skyder til lerdue.
Efter skytte 1 har afgivet skud til lerdue, overtager skytte 1 rollen som observatør for
eventuel indkommende fly. Skytte 1 har rollen som observatør uanset hvor mange der
deltager i denne runde.


SPORTING BANE

Da denne bane har manuelt og akustisk udkald af duer, er der følgende procedure.

MANUEL STYRING
Ved manuel udkast af lerduer er vedkommende der betjener fjernbetjeningen for
udkald, observatør for eventuel indkommende fly. Dette gælder for hele runden, uanset
antallet af skytter i pågældende runde.

AKUSTISK UDKALD
Ved start af runde er skytte 2 observatør for eventuel indkommende fly, mens skytte 1
skyder til lerdue.
Efter skytte 1 har afgivet skud til lerdue, overtager skytte 1 rollen som observatør for
eventuel indkommende fly. Skytte 1 har rollen som observatør uanset hvor mange der
deltager i denne runde


OL TRAP/SPORTING BANE

Da disse baner har manuelt og akustisk udkald af duer, er der følgende procedure.

MANUEL STYRING
Ved manuel udkast af lerduer er vedkommende der betjener fjernbetjeningen for
udkald, observatør for eventuel indkommende fly. Dette gælder for hele runden, uanset
antallet af skytter i pågældende runde.

AKUSTISK UDKALD
Ved start af runde er skytte 2 observatør for eventuel indkommende fly, mens skytte 1
skyder til lerdue.
Efter skytte 1 har afgivet skud til lerdue, overtager skytte 1 rollen som observatør for
eventuel indkommende fly. Skytte 1 har rollen som observatør uanset hvor mange der
deltager i denne runde.


SKEET BANE

I henhold til den midlertidige politiinstruks må standplads 8 ikke benyttes.

Da denne bane har manuelt og akustisk udkald af duer, er der følgende procedure.

MANUEL STYRING
Ved manuel skydning er vedkommende der betjener fjernbetjeningen for udkald,
observatør for eventuel indkommende fly. Dette gælder for hele runden, uanset antallet
af skytter i pågældende runde.

AKUSTISK UDKALD

Ved start af runde er skytte 2 observatør for eventuel indkommende fly, mens skytte 1
skyder til lerdue.
Efter skytte 1 har afgivet skud til lerdue, overtager skytte 1 rollen som observatør for
eventuel indkommende fly. Skytte 1 har rollen som observatør uanset hvor mange der
deltager i denne runde.


JAGTBANE

I henhold til den midlertidige politiinstruks må standplads for spidsduer ikke benyttes.

Da denne bane kun har manuelt udkald af duer, er der følgende procedure for bagduer,
højre side duer og venstre side duer.

MANUEL STYRING
Ved manuel skydning er vedkommende der betjener fjernbetjeningen for udkald,
observatør for eventuel indkommende fly. Dette gælder for hele runden, uanset antallet
af skytter i pågældende runde.


Arrangementer og anden aktivitet udenfor
foreningens åbningstid

Ved arrangementer vil der være både medlemmer og/eller gæster udefra og derfor
afvikler AAFF kun denne aktivitet med uddannede instruktører.

Der anvendes kun manuelt udkald med fjernbetjening som er under instruktørens kontrol.
Instruktøren er observatør for eventuelle indkommende fly. Dette gælder for afvikling af
hele arrangementet.

I forbindelse med undervisning af nye jagttegnselever, hvor der benyttes manuel styring
med fjernbetjening, er det underviseren der er observatør for eventuelle indkommende
fly.

Ligeledes når der afholdes jagttegnsprøver, er det den prøveansvarlige der betjener
fjernbetjeningen, der er observatør for eventuelle indkommende fly.


Talenttræning OL-Trap og Skeet

Da træning sker både i og udenfor åbningstid, vil der altid være en uddannet skydeleder
til stede.
Den person der betjener fjernkontrol for udkast af lerduer, typisk træneren, er
observatør for eventuelle indkommende fly.


Hvis der på OL-Trap eller Skeet banen kun er 2 personer til træning, og skytte 1 skal
skyde, vil skytte 2 være observatør for eventuelle indkommende fly.
Når skytte 2 skal skyde vil rollerne skifte, således at skytte 1 er observatør for eventuelle
indkommende fly.


Banevagt aktivitet under åbningstid på anlægget

Alle banevagter opdateres med hensyn til den midlertidige instruks, med fokus på
sikkerhed og ikke mindst guide vores medlemmer/gæster med den midlertidige instruks.
Banevagter bærer synlig AAFF banevagt beklædning og cirkulerer rundt på anlægget.
Skulle der opstå tvivl, skal banevagter standse skydningen.

I hele åbningstiden vil der være en skydeleder til stede på anlægget.

Ved eventuelle yderligere spørgsmål skal man henvende sig til skranken i klubhuset, hvor
der vil være en repræsentant fra bestyrelsen til stede.
AAFF Procedure for skydning per 05-02-2024.pdf

Hold i dag

Instagram