Mission:

Foreningens mission er at virke til flugtskydningens udbredelse som idræt for børn, unge og voksne, samt at tilrettelægge og gennemføre uddannelses-, trænings-, præmie- og konkurrenceskydninger og derigennem skabe basis for kammeratskab og fælles klubaktivitet.
 
Vision:
 
AAFF vil være kendt over hele landet som en velfungerende flugtskydningsforening som kan tilbyde alle de gængse flugtskydningsdiscipliner.
AAFF er kendt som en flugtskydningsklub der drives "Med rettidig omhu" dvs. at tingene gøres ordentligt og til tiden.
AAFF er kendt for talentudvikling af sportsskytter, men samtidigt kendt som en forening som har plads til alle uanset evner på skydebanen.
AAFF driver en skydeskole som besøges af flugtskytter fra hele landet.
AAFF´s klubhus er samlingspunkt for foreningens sociale aktiviteter og foreningens medlemmer. Klubhuset er et sted som er sjovt og hyggeligt at opholde sig mellem skydningerne samt til diverse faglige og sociale arrangementer.
 
Værdier:
 
Fællesskab.
Kvalitet.
Ordentlighed.
Udviklingsorientering.
Humor.
 
Ovennævnte værdier skal forstås som følger:
 
Fællesskab.
 
Ved fællesskab forstår vi:
 
Samarbejde på tværs.
Sammen med andre om oplevelser.
Hjælpe og støtte.
Relationer på tværs.
Samlingssted og sammenhold.
Netværk.
Fælles stolthed – en del af noget større.
Fællesaktivitet på tværs, også åben for ikke medlemmer.
 
Kvalitet.
 
Ved kvalitet forstår vi:
 
Veluddannede instruktører og banevagter.
Vedligeholdelse af faciliteter så de virker.
Vi tager idrætten seriøst.
Effektive og velforberedte møder.
Tilfredse medlemmer.
Ejerskab giver vi-kultur.
 
Ordentlighed.
 
Ved ordentlighed forstår vi:
 
Tale pænt om og med hinanden.
Rydde op og passe på ting – værne om tingene og hinanden.
Fejl og mangler udbedres hurtigst muligt.
Et ord er et ord.
God opførsel - repræsenterer AAFF på en god måde.
Overholder regler.
Sprog - Hvordan taler vi til hinanden.
Orden i klubben - lige vilkår for alle/behandles ens.
Ansvar over faciliteter, hinanden og sprogbrug.
 
Udviklingsorienteret.
 
Ved udviklingsorienteret forstår vi:
 
Udsyn, åbenhed overfor nye initiativer - finde plads og følge trends.
Tænk ud af boksen, nytænkende, vi ser muligheder - har ja-hatten på.
Væk med "plejer" og "det har vi prøvet før".
Medlem i centrum for det vi laver.
Udvikle og finde ildsjæle - udvikle vore instruktører og unge skytter.
 
Humor.
 
Ved humor forstår vi:
 
Grine af og med hinanden - at have det sjovt sammen.
Et godt grin - gør sindet let - det skal være sjovt.
Humor med omtanke (nye medlemmer)
Aktiviteter, der indeholder et moment af humor.
Det smitter - glade flugtskytter giver glade ægtefæller og børn.
Humor - som en stemning i klubben.
• Afslappethed og ikke formelt.
 
Hold i dag

Instagram