Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flugtskydningsforening.

Tidpunkt:   Tirsdag den 20. februar 2018 - Kl. 19:00
Sted:         Klubhuset, Gl. Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Bestyrelsens beretning
4.  Regnskabet fremlæggelse til godkendelse
5.  Fremlæggelse af budget
6.  Indkomne forslag
7.  Valg af formand - for to år
8.  Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal
9.  Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af bilagskontrollant og suppleant
12. Fastsættelse af kontingent
13. Eventuelt 

11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest tirsdag den 6. februar 2018.

Med venlig hilsen

Bo V. Larsen

E-mail: formand@aalborg-flugtskydningsforening.dk

Mobil: 40104810

Kontakt os


GL. Hvorupvej 141
9400 Nørresundby
tlf: Se [KONTAKT]

Information


Medlemskab
Betingelser
Skydeplan

Facebook


facebook.com
/Aalborg-Flugtskydningsforening
Banner