Generelle regler for færdsel, sikkerhed og brug af baneanlægget:
 
1. Høreværn eller ørepropper samt sikkerhedsbriller er påkrævet på anlægget. Ingen briller, ingen skydning.
 
2. Når du bærer dit våben på anlægget, skal det være åbent/knækket.
 
3. Såfremt du benytter en pumpgun eller et halvautomatisk haglgevær, skal dette bæres så du signalerer at dit våben ikke er ladt og er ufarligt.
  
4. Skydning må kun foregå på de markerede standpladser.
 
5. Efter endt skydning ser vi gerne at du samler dine tomme hylstre op og smider dem i de dertil indrettede spande ved standpladserne. Det samme gælder tomme patronkasser og lignende. Ryd op efter dig selv.
 
6. Hvis der opstår en situation under skydningen og maskinen ikke smider duer ud, så forsøg ikke at kalde flere duer ud. Kontakt i stedet banevagten eller henvend dig ved disken i klubhuset.
  
Hold i dag

Instagram