Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Flugtskydningsforening.

Tidpunkt: Tirsdag den 26. februar 2019 - Kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Gl. Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabet fremlæggelse til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand - for to år
8. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal
9. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af bilagskontrollant og suppleant
12. Fastsættelse af kontingent
13. Eventuelt

11. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest tirsdag den 12. februar 2019.

Med venlig hilsen

Bo V. Larsen

E-mail: formand@aalborg-flugtskydningsforening.dk

Mobil: 40104810

Kontakt os


GL. Hvorupvej 141
9400 Nørresundby
tlf: Se [KONTAKT]

Information


Medlemskab
Betingelser
Skydeplan

Facebook


facebook.com
/Aalborg-Flugtskydningsforening
Banner